giphy

“Viết cho những thằng bạn
đã ngủ yên, về với tượng đài”

Thôi mầy hãy tạm theo tao qua Mỹ
Ðời tha phương thì có mẹ gì vui
Ðươc một cái không gặp thằng quỉ đỏ
Trong hư vô... mầy cũng đỡ ngậm ngùi

Ngày mất nước ắt mầy nhìn thấu rõ
Tao còng vai gánh nhục giữa sơn hà
Bao năm tù gặm mòn bao thế sự
Mặt bạn , mặt thù … trơ trất xót xa

Thằng lính Mỹ đứng bên mầy được chứ
Nó đã hy sinh vì nước non mình
Lúc nó gục còn nhân danh chính nghĩa
Có oán hờn vì đã lỡ hy sinh

Nó thừa hiểu tại sao mình mất nước
Bảo nó chưởi thề vài tiếng cho vui
Bận làm chi vì những lời cam kết
Cứ xem là chuyện gió cuốn mây trôi

Trạch Gầm

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013